رسانه و نقش آن در زندگی ما

رسانه چیست؟ رسانه چه نقشی در زندگی ما دارد؟ آیا هر محتوایی را می‌توانیم از نوع مدیا در نظر بگیریم؟ منظور از محتوای...

5 روش برای جذب مشتریان زن

حضور زنان در تمامی زمینه‌ها روز به روز درحال افزایش است و علاوه بر محل کار، آن‌ها تصمیم ۷۰ الی ۸۰ درصد خریدهای...