دوبله بازی ایرانی اسنایپر سبک اکشن

صداگذاری بازی اسنایپر

صدا پیشگی بازی سمساری

صداگذاری بازی سمساری : بید گیمز