پکیج تکی - ۸۰۰ تا ۱۱۰۰ کلمه محتوای سئو محور

محدوده زمانی مورد نیاز : ۳ روز کاری

تعداد کلمات : ۸۰۰ تا ۱۱۰۰ کلمه

یکی از پر طرفدار ترین محتوا از لحاظ حجم و تعداد کلمات، مقالات ۱۰۰۰ کلمه‌ای هستند.

این تعداد کلمه حدودا ۵ دقیقه از زمان مخاطب را مشغول خود می‌کند.

115,000 تومان