پکیج تکی - ۱۵۰۰ تا ۱۹۰۰ کلمه محتوای متنی موضوعی و اختصاصی

محدوده زمانی مورد نیاز : ۳ روز کاری

تعداد کلمات : ۱۵۰۰ تا ۱۹۰۰ کلمه

یک محتوای ۱۵۰۰ تا ۱۹۰۰ کلمه‌ای می‌تواند یک محتوای آموزشی یا یک محتوای کاربردی در زمینه کسب و کار شما باشد.

این مقالات از سری مقالات حجم متوسط می‌چند است.

 

260,000 تومان